W dniu 1.09.2020 konsorcjum projektu IceMan rozpoczęło realizację 3-letniego projektu Anti-Icing Sustainable Solutions by Development and Application of Icephobic Coatings. Celem projektu jest opracowanie powłok z wodorozcieńczalnych poliuretanów z wykorzystaniem różnych metod w celu nadania kompozytowym powierzchniom właściwości lodofobowych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu POLNOR finansowanego z Funduszy Norweskich. Koordynatorem projektu jest Technology Partners (www.technologypartners.pl), a pozostali uczestnicy to: SINTEF – największa niezależna skandynawska organizacja badawcza (www.sintef.no), Funzionano AS – firma spin-off SINTEF-u specjalizująca się w opracowywaniu materiałów hybrydowych (www.funzionano.com) oraz MSP InnTech sp. z o.o. – wiodący polski producent bezzałogowych pojazdów lotniczy o wadze 0,5-150 kg (www.uav.com.pl).