Den 1. september 2020 startet IceMan – konsortiet det treårige prosjektet «Anti-Icing Sustainable Solutions ved utvikling og anvendelse av belegg som hindrer isdannelse/fjerner is» (IceMan). Målet er å utvikle vannbaserte polyuretanbelegg ved hjelp av forskjellige metoder for å oppfylle kravene til is-avstøting på komposittflater.

Prosjektet koordineres av Technology Partners (www.technologypartners.pl), deltakerne er: SINTEF – den største uavhengige forskningsorganisasjonen i Skandinavia (www.sintef.no), Funzionano AS – spin-off bedriften til SINTEF spesialisert på utvikling og kommersialisering av hybride nanomaterialer (www.funzionano.com) og MSP InnTech sp. z o.o. – et polsk selskap som utvikler ubemannete fly i 0,5-150 kg klassen (www.uav.com.pl).