Projekt2021-11-06T13:20:16+01:00

Wyzwania

Tworzenie się i nawarstwianie lodu stanowi poważny, czasem katastrofalny problem w zastosowaniach przemysłowych, w których stosuje się komponenty kompozytowe, np. turbiny wiatrowe, lotnictwo, drony, a także w przypadku infrastruktury elektrycznej i telekomunikacyjnej, oraz przy wszelkiego rodzaju innych konstrukcjach kompozytowych i metalowych narażonych na działanie przechłodzonych kropel wody na ziemi i w powietrzu. Projekt IceMan skupiać się będzie na zastosowaniach dla dronów, lecz oferuje także znaczne możliwości transferu oczekiwanych wyników do innych zastosowań, takich jak np. turbiny wiatrowe.

Cele

Celem projektu IceMan jest opracowanie powłok z wodorozcieńczalnych poliuretanów z wykorzystaniem różnych metod w celu osiągnięcia właściwości lodofobowych. Zastosowanie innowacyjnego podejścia do symulacji i modelowania umożliwi zaprojektowanie i wykonanie lodofobowych powłok o udoskonalonej funkcjonalności.Wiedza ta umożliwi lepsze zrozumienie procesu nawarstwiania lodu na różnych modyfikowanych powłokach, co z kolei umożliwi opracowywanie trwałych i skutecznych powierzchni o właściwościach lodofobowych zmniejszających przyczepność wody i lodu oraz spowalniających zarodkowanie lodu tak, aby umożliwić usuwanie spadających na powierzchnie przechłodzonych kropel wody zanim zamarzną.

Aktualności

Główne zadania

 • WP1
  Opracowanie i synteza dodatków chemicznych i materiałów hybrydowych z funkcjonalnymi modyfikacjami powierzchni:

  • lider: SINTEF
  • uczestnicy: FUNZIONANOTECHNOLOGY PARTNERS
 • WP2
  Wytworzenie i testowanie powłok:

  • lider: TECHNOLOGY PARTNERS
  • uczestnicy: SINTEFMSP INNTECH
 • WP3
  Laserowe modyfikacje powierzchni:

  • lider: TECHNOLOGY PARTNERS
 • WP4
  Modelowanie granicy faz kropla-powierzchnia w różnych warunkach:

  • lider: TECHNOLOGY PARTNERS
  • uczestnik: SINTEF
 • WP5
  Rozbudowa systemu ogrzewania i ocena jego sprawności we współdziałaniu z powłokami przeciwoblodzeniowymi – weryfikacja koncepcji:

  • lider: SINTEF
  • uczestnicy: TECHNOLOGY PARTNERSMSP INNTECH

Zastosowanie wyników

Projekt IceMan skupiać się będzie na zastosowaniach dla dronów, lecz oferuje także znaczne możliwości transferu oczekiwanych wyników do innych zastosowań, takich jak np. turbiny wiatrowe.
Przewidywane rozwiązania będą stanowić korzystną alternatywę dla stosowanych obecnie elektrotermicznych aktywnych systemów, umożliwiając usuwanie lodu z jednoczesną redukcją lub eliminacją zużycia energii elektrycznej. W związku z możliwością przyszłego przemysłowego wdrożenia rozwiązań wszystkie metody spełniać będą wymogi dotyczące ekonomii, przyjazności dla środowiska i będą możliwe do zastosowania na skalę przemysłową.

Koordynator i Partnerzy

Program POLNOR

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014 2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety dla Funduszy Norweskich 2014-2021

#1 Innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca
#2 Integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa
#3 Środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna
#4 Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa
#5 Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Przejdź do góry