TECHNOLOGY PARTNERS er en tverrfaglig organisasjon for forskning og teknologi, som den polske vitenskapsministeren har gitt status som Advanced Technology Center. Sentrets spesialisering ligger på utvikling, ytelse og koordinering av tverrfaglige FoU-prosjekter i stor skala.

Med omfattende erfaring innen materialteknikk og teknologioverføring, spesielt i slike sektorer som luftfart, luftfart, bilindustri og fornybar energi har TECHNOLOGY PARTNERS vært en aktiv deltaker i EUs FP7- og H2020-programmer og medlem av slike europeiske foreninger som European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) og Knowledge4Innovation (hvorav TECHNOLOGY PARTNERS er stiftende medlem).

www.technologypartners.pl

TECHNOLOGY PARTNERS har utført forskningsarbeid relatert til anti-ising siden 2015, med fokus på utvikling av innovative belegg, samt på innovativ tilnærming til simulering og modellering. De viktigste forskningsområdene har inkludert design og utvikling av anti-ising overflater (f.eks. Polymere, metalliske og hybridbelegg) med forbedrede funksjoner, forberedelse av laserbehandlede overflater, autonom deteksjon og energieffektiv fjerning av ising gjennom overflatebehandling av MHz Acoustic Waves.

Eksempler på utførte prosjekter inkluderer

TECHNOLOGY PARTNERS er prosjektkoordinator. Som leder for WP2, «Coatings fabrication and testing«, er TECHNOLOGY PARTNERS ansvarlig for syntese og innblanding av utvalgte kjemiske tilsetningsstoffer og nanopartikler i vannbasert PU, samt klargjøring av prøver for grunnleggende karakterisering av belegg og anti-ising egenskaper, samt bestandighetstester.

TECHNOLOGY PARTNERS er også leder for WP3, “Laser overflatemodifikasjoner”, som har ansvaret for valg av parametere til laserbehandling av modifiserte polyuretan belegg.

TECHNOLOGY PARTNERS er også leder for WP4, «Modellering av dråpeoverflategrensesnitt under forskjellige forhold,» mot konstruksjon av tilsvarende geometriske modeller, ved basert på tetthetsfunksjonalteori (DFT) og mikroskalamodellering. TECHNOLOGY PARTNERS er også ansvarlig for design og syntese av modifiserte flytende tilsetningsstoffer og for kompatibilitetstesting av tilsetningsstoffene i vannbasert polyuretan.

TECHNOLOGY PARTNERS vil støtte utarbeidelse av anti-ising prototyper til demonstrasjon av anti-ising teknologi på UAV i operasjonelt relevant miljø samt evaluering av anti-ising ytelsen.

 • Dr. Rafał Kozera
  Senior FoU-spesialist
  Hovedforsker og leder for WP2 (fabrikasjon og testing av belegg)

 • +48 606 257 144

 • Pawińskiego 5A
  02-106 Warsaw/ POLEN

SINTEF med 2000 ansatte er en av Europas største uavhengige forskningsorganisasjoner og en bred, tverrfaglig forskningsorganisasjon med internasjonal toppnivåkompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap og gjennomfører kontraktforskning og -utvikling som partner for private og offentlig sektor. I mer enn 70 år har SINTEF utviklet løsninger og innovasjon for samfunnet og kunder over hele verden. SINTEFs forretningsstrategi, vedtatt i 2019, er ledet av FNs bærekraftsmål (SDGs). Målene underbygger SINTEFs visjon «Teknologi for et bedre samfunn».

SINTEF er organisert som en bedriftsgruppe bestående av syv forskningsinstitutter. SINTEF holder til i Trondheim i Midt-Norge (1400 ansatte) og i Oslo (400 ansatte). I det polsk-norske prosjekt IceMan er SINTEF AS representert med sitt FoU-institutt SINTEF Industri ved avdelingen Materials and Nanotechnology, som fokuserer på nano- og hybridmaterialer.

www.sintef.no

Teknologiplattformen for spesifikke hybridmaterialer basert på POSS (Polyhedral oligomeric silsesquioxanes) har bitt utviklet i SINTEF de siste 15 årene mot flere bruksområder. Nye hybridmaterialer dedikert til anti-isingsapplikasjoner skal bli fulgt opp videre med kunnskap og kompetanse oppnådd de siste årene. Videre skal SINTEF i samarbeidet bidra til simulering og modelleringsaktivitet utført i nanoskala.

Fra 2009 til 2017 ledet SINTEF det internasjonale forskningsnettverket om miljøenergisystemer gjennom FME Nowitech (norsk vindteknologi NOWITECH – Research Network). Flere innovasjoner ble utviklet innen havvind, noe som gir fordeler til industripartnere. SINTEF var partner i IRP Wind integrerte forskningsprogram (2014-2018) med totalt 24 europeiske deltakere. I delprogrammet 8 – Kaldt klima ble viktige temaer som SHM (Structural Health Monitoring), utmattelse og kompositter i kaldt klima samt værmodellering og Icing Wind Tunnel testing av sensorer diskutert. SINTEF startet ganske nylig FME Northwind (2021-2028) som samler rundt 50 forsknings- og industripartnere fra hele verden for å levere fremragende forskning og innovasjon og å legge til rette for en bærekraftig utvikling av vindkraft.

SINTEF leder WP1 som tar sikte på materialutvikling i henhold til partnerens oppskrifter på kjemiske tilsetningsstoffer basert på nye modifiserte hybridmaterialer POSS (polyhedrale oligomere silsesquioxaner) funksjonalisert med forskjellige hydrofobe grupper for å være spesielt skreddersydd for belegg ut fra vannbasert polyuretan (PU) formuleringer. Disse skal resultere i lavere overflatenergi og redusert stivhet på grensesnittet med is og dermed viser redusert vedheft og dannelse av is. Tilsvarende overflater vil bli testet i WP2.

I WP4 vil SINTEF utvikle en dypere forståelse av egenskapene som bestemmer vedheft av is til overflater dannet fra industrielle belegg (standard) og de nye beleggene utviklet i WP1-WP3. Spesielt vil effekten av kjemiske og topografiske modifikasjoner av beleggene bli studert for å undersøke deres korrelasjon med det statiske (is-overflate-grensesnittenergi, overflatenergi, vedheft og vanndråpekontaktvinkel) og dynamiske (avrullingsvinkel, frysing forsinkelse) fenomener.

Som leder av WP5 vil SINTEF kombinere kunnskapen fra IceMan-utviklingen om nye belegg ved å teste anti-isingseffektiviteten på standard aerofoilprofiler (NACA0012) utstyrt med et aktivt varmesystem i en isvindtunnel samt tester under flyging for å verifisere anti-ising ytelse.

For relevant prosjekt informasjon se også ICEMAN – Anti-Ising bærekraftige løsninger ved utvikling og bruk av is-avstøtende belegg – SINTEF.

 • Dr. Monika Pilz
  Seniorforsker
  Hovedprosjektkontakt og leder for WP1 (Materialutvikling)

 • +47 98 283 925

 • Forskningsveien 1
  0373 Oslo / NORGE

 • Dr. Christian Karl
  Forsker
  Leder fo WP5 (Proof of concept)

 • +47 41 383 174

 • Forskningsveien 1
  0373 Oslo / NORGE

Funzionano AS utvikler hybride nanopartikler eller såkalte “byggesteiner” som kan skreddersys for å forbedre materialegenskaper som flammeresistens, hydrofobisitet og gassbarriere. FunzioNano(R) er en generisk teknologiplattform utviklet av SINTEF over en 13-årsperiode (2002-2015), der M€ 10 ble brukt på FoU. Finansieringen skjedde gjennom prosjekter støttet av Norges forskningsråd, EUs rammeprogrammer, Innovasjon Norge, næringslivet og andre.

Funzionano AS ble grunnlagt i 2015 for å kommersialisere teknologien utviklet på SINTEF, og selskapet utvikler, markedsfører og produserer funksjonelle nanoteknologisk baserte hybridpolymerer (POSS) med velprøvde, tilpassede materialforbedrende egenskaper. Funzionano AS holder til på Herøya i Porsgrunn, med et kjerneteam bestående av dyktige kjemikere.

Teknologiplattformen er beskyttet av en rekke patenter og består av hele syv forskjellige patentfamilier. Målet til Funzionano AS er å utvikle innovative og miljøvennlige teknologier som kan bidra til bærekraftig vekst. Den patenterte teknologien er også blitt brukt av Jotun i Drygolin Extreme-malingsprodukter, noe som førte til redusert bruk av løsemidler og forbedrede produktegenskaper til malingen.

Funzionano AS deltar i mange prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Horisont 2020, POLNOR og andre, og samarbeider med prosjektpartnere og kunder i Europa, Asia og på andre kontinenter. SINTEF er en viktig samarbeidspartner.

www.funzionano.com

Et viktig område i arbeidet til Funzionano AS er hydrofobisitet. Tilsetningen av FunzioNano® til en rekke materialer har vist en enestående evne til å øke den vann-avstøtende effekten i produktene der materialet tilsettes/påføres. Denne teknologien vil også bli brukt i IceMan-prosjektet.

Funzionano AS er deltaker i WP1, som tar sikte på materialutvikling og oppskalering av SINTEFs resepter for nye modifiserte hybridmaterialer basert på POSS (polyhedrale oligomere silsesquioxaner). Disse POSS-molekylene er funksjonaliserte med forskjellige hydrofobe grupper skreddersydd og tilpasset vannbasert polyuretan (PU) formuleringer for overflatebelegg. Disse nye systemene skal resultere i lavere overflateenergi og redusert stivhet i grensesnittet med is og dermed gi redusert vedheft og dannelse av is. Sistnevnte vil bli testet i arbeidspakke WP2.

Funzionanos oppgave i WP1 vil være oppskalering/industrialisering av teknologien utviklet i samarbeid med SINTEF og de andre partnerne, samt tilpasse aktiviteten i WP1 med utviklingen i de andre arbeidspakkene.

 • Dr. Dag Høvik
  Spesialrådgiver

 • +47 922 67 880

 • Hydroveien 67
  N-3936 Porsgrunn / NORGE

 • MSc Siri Heggheim
  R&D Scientist

 • +47 970 47 945

 • Hydroveien 67
  N-3936 Porsgrunn / NORGE

MSP InnTech Sp. z o.o. (Ltd) ble etablert i 2020 gjennom overføring av eierens forretningsaktivitet (MSP Szender Marcin), som har vært siden 2006. MSP InnTech Sp. z o.o. (Ltd) er et innovasjonsselskap med fokus på FoU og produksjonsprosjekter innen luftfart, spesielt ubemannet. De har kompetanse innen design og produksjon av komponenter samt produksjonsinstrumentering for ubemannede og bemannede fly, design og produksjon av autonome styringssystemer, stabiliserte sensoroppheng og integrering. Selskapet har høyt kvalifisert personale og moderne infrastruktur for design (CAD – Siemens NX) og komposittproduksjon. Selskapet har produsert flere titalls strukturer på ubemannede plattformer som veier fra 0,5 til 150 kg og fullført mange prosjekter for kunder fra luftfarts-, energi- og forsvarsindustrien.

MSP InnTech Sp. z o.o. (Ltd) som er helt polskeid, samarbeider med polske flyprodusenter og er ledende på det polske ubemannede systemmarkedet. Takket være sine internasjonale samarbeidsprosjekter er selskapet også kjent i utlandet. Selskapet har også et ISO 9001-sertifikat, en dobbeltbrukslisens og et system som er AQAP-sertifisert.

www.uav.com.pl

I tillegg til aktivitetene knyttet til design, produksjon og bruk av ubemannede systemer, er selskapet medlem av Aviation Construction and Technology Cluster General Aviation, Federation of Aviation Companies Bielsko og av den teknologiske klyngen Innovative Aviation Project Support. Dermed vil forskningsprosjektets resultater være brukbare for både bemannede og ubemannede systemer, som MSP InnTech Sp. z o.o. (Ltd) håndterer.

MSP InnTech Sp. z o.o. (Ltd) har lang erfaring med implementering av forsknings- og utviklingsprosjekter, som leder, konsortiumsmedlem eller underleverandør (ca. 20 prosjekter totalt). Foreløpig er de underleverandør i et annet forskningsprosjekt der anti-isingsmidler blir testet. Rollen til MSP InnTech Sp. z o.o. (Ltd) er å forberede og teste påføringsprosessen av anti-isingsmidlene på vingeflaten, utføre vindtunneltester av vingeseksjonen med påførte anti-isingsmiddel og tester under reelle forhold ved bruk av et ubemannet fly.

MSP InnTech Sp. z o.o. vil støtte forskningsarbeidet innen:

 • utforming og fabrikasjon av prøver fra et varmesystem (i laboratorieskala) som vil støtte applikasjoner til isbeskyttelse
 • utarbeidelse av en oppskalert modell av anti-ising varmesystem i form av en vingeseksjon, som deretter testes i en vindtunnel
 • utføre tester i et operasjonelt relevant miljø under forskjellige vær- og sesongforhold med bruk av et ubemannet fly

MSP vil også støtte andre partneres aktiviteter i prosjektet innen luftfartsteknologi.