Prosjektet2021-11-06T13:10:04+01:00

Utfordringer

Is-dannelse og opphopning av is gir alvorlige, og av og til katastrofale sikkerhetsproblemer i industrielle applikasjoner der komposittkomponenter har blitt vanlig å bruke. Dette kan være vindturbinblader, fly og UAV (unmanned aerial vehicle), men også i elektriske og telekommunikasjonsinfrastrukturer, så vel som andre kompositt- og metallkonstruksjoner utsatt for underkjølte vanndråper på bakken og i luften. IceMan-prosjektet skal ha fokus på applikasjoner for droner og andre fjernstyrte, ubemannede farkoster (UAV) – og resultatene forventes å ha et stort potensial til å kunne overføres til vindturbinblad og andre applikasjoner.

Mål

IceMan-prosjektet skal ved hjelp av forskjellige metoder og modifiseringer utvikle vannbaserte polyuretanbelegg som forhindrer ising. Bruk av den innovative tilnærmingen gjennom simulering og modellering skal det gjøres mulig å designe og fremstille is-avstøtende overflater med forbedrede funksjoner. Det forventes at dette gir oss en bedre forståelse av prosessen med ising på forskjellige belegg og modifiserte overflater, slik at prosjektteamet kan utvikle bestandige og effektive overflater med is-avstøtende egenskaper. Ved å designe for redusert vann- og is-adhesjon som bremser is-dannelsen tilstrekkelig, vil underkjølte vanndråper som lander på overflaten bli fjernet før de fryser fast.

Aktualności

Lansering av IceMan-prosjektet

Den 1. september 2020 startet IceMan-prosjektkonsortiet det treårige prosjektet Anti-Icing Sustainable Solutions ved utvikling og anvendelse av Icephobic Coatings (IceMan). Målet er å utvikle vannbaserte polyuretanbelegg ved hjelp av forskjellige metoder for å oppfylle kravene til is-avvisning av komposittflater.

Viktigste oppgavene

 • WP1
  Utvikling og syntetisering av kjemiske tilsetningsstoffer samt hybridmaterialer med funksjonelle overflatemodifikasjoner:

  • leder: SINTEF
  • deltakere: FUNZIONANOTECHNOLOGY PARTNERS
 • WP2
  Fabrikasjon og testing av belegg:

  • leder: TECHNOLOGY PARTNERS
  • deltakere: SINTEFMSP INNTECH
 • WP3
   Laseroverflatemodifikasjoner:

  • leder: TECHNOLOGY PARTNERS
 • WP4
  Modellering av dråpe-overflate-grensesnitt under forskjellige forhold:

  • leder: TECHNOLOGY PARTNERS
  • deltaker: SINTEF
 • WP5
  Oppskalering av varmesystemet og evaluering av effektiviteten med anti-isbelegg – proof of concept:

  • leder: SINTEF
  • deltakere: TECHNOLOGY PARTNERSMSP INNTECH

Applikasjoner

Teknologien utviklet i IceMan vil utgjøre et godt alternativ til de elektro-termiske systemene som brukes i dag: De vil redusere eller fjerne behovet for å bruke elektrisk energi til avising. Med tanke på fremtidige industrielle anvendelser i eksponerte miljøer, vil alle metoder som anvendes møte kravet til gjennomførbarhet i stor skala, økonomisk realiserbarhet og miljøvennlighet.

Koordinator og partnere

POLNOR-programmet

Norway Grants og EØS-tilskuddene representerer Norges bidrag til et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa.

Gjennom Norway Grants og EØS-tilskuddene bidrar Norge til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter og til å styrke de bilaterale forbindelsene med mottakerland i Sentral- og Sør-Europa og Baltikum. Norge samarbeider tett med EU gjennom avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Sammen med de andre giverne har Norge gitt 3,3 milliarder euro gjennom påfølgende tilskuddsordninger mellom 1994 og 2014.

Norway Grants finansieres utelukkende av Norge og er tilgjengelige i landene som ble med i EU etter 2003. For perioden 2014-2021 utgjør Norway Grants 1,25 milliarder euro.

Prioriteringer for Norway Grants 2014-2021

#1 Innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne
#2 Sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse og sysselsetting for ungdom
#3 Miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet
#4 Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter
#5 Justis og innenrikssaker

Go to Top